back_mps

Insuline : nieuws

Het farmaceutisch bedrijf Sanofi kondigde zopas aan dat de Europese Commissie toestemming gaf voor het op de Europese markt brengen van Suliqua™, een combinatie in vaste titreerbare dosis van basale insuline glargine 100 eenheden/ml en de GLP-1-agonist lixisenatide voor de behandeling van type 2-diabetes bij volwassenen.

Suliqua krijgt toestemming in combinatie met metformine voor een verbetering van de glycemiecontrole wanneer die niet bekomen werd met metformine alleen of in combinatie met een ander oraal antidiabeticum of een basale insuline.

De beslissing om toestemming te geven voor het op de Europese markt brengen van Suliqua berust op de resultaten van twee fase III studies, LixiLan-O en LixiLan-L bij meer dan 1.900 volwassenen met type 2-diabetes van over de hele wereld om de doeltreffendheid en de tolerantie te meten van een combinatie in vaste dosis bij patiëntenpopulaties die onvoldoende onder controle zijn met respectievelijk orale antidiabetica en na een behandeling met basale insuline. Suliqua zal beschikbaar zijn in twee voorgevulde SoloSTAR® pennen om verschillende posologische opties te kunnen aanbieden om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verwachtingen van de patiënten en van de markt.

De toestemming voor het op de markt brengen van Suliqua in Europa geldt voor 28 lidstaten van de Europese Unie en ook in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen en dat na een positief advies van het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP)van het European Medecines Agency (EMA) in november 2016. De lanceringen in de verschillende landen gaat van start vanaf het tweede trimester van 2017.

Bron : Sanofi