back_mps

Franse Téléthon engageert zich in de industriële productie van geneesmiddelen

Naar aanleiding van de Téléthon 2016 en voor de eerste keer in Frankrijk, lanceert een patiëntenvereniging zich in de farmaceutische productie. De AFM Téléthon wil geneesmiddelen op de markt brengen voor zeldzame ziekten aan een correcte en betaalbare prijs. Die intrede op de markt zou voor een omwenteling kunnen zorgen in de industrie.’ Pierre Bienvault merkt op dat “begin november de AFM [Association française contre les myopathies] aan de ontwikkeling werkt van YpoKesi, een industrieel platform dat er kwam met de steun van Bpifrance, de openbare investeringsbank.” Die gaat 84 miljoen investeren in het project in het kader van een toekomstgericht investeringsprogramma. Laurence Tiennot-Herment, voorzitter van de AFM, preciseert : “wij hopen dat we de eerste geneesmiddelen binnen zes a zeven jaar kunnen uitbrengen. Met dit platform, dat twee reeds bestaande laboratoria samenbrengt, kan de AFM over een productiehuis beschikken met een oppervlakte van 5.000 m2 dat in 2021 bijna driehonderd apothekers, ingenieurs en technici moet samenbrengen.” 

Maar aan welke prijs zullen de geneesmiddelen verkocht worden als die gemaakt worden door een vereniging die niet uit is op winst ?  Claude Le Pen, gespecialiseerd in de gezondheidseconomie bij Paris-Dauphine, merkt op dat de AFM niet in het leven geroepen werd om winst na te streven, maar dat ze tegelijkertijd duurzame geneesmiddelenproductie wilt leveren. Geneesmiddelen maken op grote schaal kan niet zonder investeringen op lange termijn. En als de AFM een farmaceutisch bedrijf wordt, dan heeft de vereniging meer nodig dan de jaarlijkse opbrengst van de Téléthon.

De voorzitter van de AFM verdedigt het idee van een correcte en betaalbare prijs voor de toekomstige geneesmiddelen en pleit voor meer transparantie inzake de productiekosten. Een andere kleine omwenteling omdat farmaceutische bedrijven daar doorgaans weinig over praten. Benjamin Morel, consultant bij Avenium Consulting merkt op dat er wereldwijd zo’n dertigtal patiëntenverenigingen zijn, vooral in de Verenigde Staten, met brevetten in de medische of farmaceutische research. Een aantal daarvan produceren ook daadwerkelijk geneesmiddelen.