back_mps

Diabetes en criteria voor prediabetes

Een Chinees onderzoeksteam wilden uitzoeken wat het verband is tussen de verschillende definities van prediabetes, insulineresistentie en het risico op cardiovasculaire aandoeingen en mortaliteit door welke oorzaak dan ook. De auteurs maakten een meta-analyse van prospectieve cohortstudies met in het totaal 53 studies en meer dan 1,6 miljoen individuen die gemiddeld 9,5 jaar gevolgd werden.

De resultaten geven aan dat welke glycemiedrempel van de drie definities van prediabetes ook weerhouden wordt, die laatste gepaard gaat met een verhoging van het composiet criterium waaronder cardiovasculaire aandoeningen, coronaropathie, cerebrovasculair accident en alle mortaliteitsoorzaken. Het risico verhoogt met 13 % voor glucose-intolerantie, met 26 % voor een verhoogde nuchtere glycemie volgens de definitie van de WHO en met 30 % volgens de definitie van de ADA. De verhoging van het risico op coronaropathie bedraagt respectievelijk 10 %, 18 % en 20 %, het risico op welke doodsoorzaak dan ook met 13 %, 13 % en 32 % en dat op een cerebrovasculair accident met 6 %, 17 % en 20 %. Wat de HbA1c betreft kiest de WHO voor de definitie van prediabetes voor een waarde van 6,0-6,4 %, de ADA voor 5,7-6,4 %. Ze gaan beide gepaard met een verhoging van het risico op het composiet criteria en coronaropathie, maar niet van het CVA ; noch met de mortaliteit door welke oorzaak dan ook.

De auteurs komen tot het besluit dat als men zich houdt aan de criteria van de ADA, tot 36,2 % van de Amerikaanse bevolking prediabetes zou hebben en de Chinese populatie tot meer dan 50 %. Dat geeft een idee van het belang van preventieprogramma’s en van de mogelijke impact op de levenswijze. Heel wat studies tonen namelijk aan dat een verandering in de levensstijl en het dieet fundamenteel is bij de behandeling van prediabetes. De auteurs suggereren dat er werk gemaakt moet worden van het onderzoek bij patiënten met het grootste risico (bijvoorbeeld wanneer er sprake is van andere cardiovasculaire risicofactoren) om te bepalen of een farmacologische behandeling nuttig is bij die patiënten.

Referentie : Huang Y et coll. : Association between prediabetes and risk of cardiovascular disease and all cause mortality : systematic review and meta-analysis.

BMJ 2016 ; 355 : i5953.